JavaScript (Estonian)

Learn how to make your websites interactive and how to build browser based games.
Start

Sissejuhatus JavaScripti

Programmeerimise algtõed

On aeg saada koodininjaks.

Vali oma seiklus!

Kirjutame ise mängu "vali oma seiklus"

Funktsioonid

Sissejuhatus JS-i funktsioonidesse

Selles õppetunnis tutvustame funktsioone - miks ja kuidas me neid kasutame. Ühtlasi kasutame funktsioone ka juba koos eelnevalt õpitud programmeerimisvõtetega.

Kirjuta mäng "Kivi, paber, käärid"

Mäng põhineb valikute tegemisel.

For-tsüklite kasutamine JavaScriptis

Sissejuhatus for-tsüklite kasutusse JS-s

For-tsükkel on üks kõige sagedamini kasutatud koodi osa - see on nii võimas ja kasulik.

Otsi tekstist üles oma nimi

Suurtest tekstiplokkidest millegi otsimine võib olla tüütu, kuid JavaScriptis on see lapsemäng! Selle projekti käigus õpetame sind pikkadest tekstiplokkidest olulist infot (nagu näiteks sinu nimi) välja otsima.

While-tsüklite kasutamine JavaScriptis

Sissejuhatus while-tsüklite kasutusse JS-s

While-tsüklid on nagu for-tsüklidki, ainult et nad ei vaja loendurit — tsüklit täidetakse seni, kuni tingimus on tõene.

Lohetapja!

Rakendame oma while-tsükli alaseid teadmisi, et võita lohe!

Käsuvoog

Veel käsuvoo rakendamisest JS-s

Öeldes programmile, mis järjekorras midagi teha, kasutame asja, mida nimetatakse käsuvooks. 'If'-laused on sulle juba tuttavad, kuid sellel kursusel laiendame su teadmisi neist.

Vali oma seiklus 2!

Igal heal mängul on järg.

Andmestruktuurid

Massiivid ja objektid JS-is.

Sellel kursusel vaatleme lähemalt mõningaid Javascripti võimsamaid aspekte. Vaatame veel kord massiive, loome massiividest massiive ja võtame vaatluse alla ühe uue andmestruktuuri: objektid.

Kontaktide nimekiri

Massiivide ja objektidega saame endale hõlpsasti teha kontaktide nimekirja / telefoniraamatu.

Objektid I

Sissejuhatus objektidesse I

Sissejuhatus JavaScripti objektorienteeritud mõtlemisse Objektid on objektorienteeritud programmeerimise (object oriented programming - OOP) ehituskivid, nii et nendest me alustamegi!

Teeme telefoniraamatu

Selles projektis kasutame objekte telefoniraamatu tegemiseks.

Objektid II

Sissejuhatus objektidesse II

Lähem tutvus objektide kasutusega JavaScriptis ja sissejuhatus objektorienteeritud programmeerimisse.

Kassaaparaadi programmeerimine

Kassaaparaat on rikkis ja ülemus on rahulolematu, aita olukord lahendada ja programmeeri oma kassaaparaat.